Wie is wie?

Contactformulier

Pastoraal team

Het Pastoraal Team staat in voor de visie op liturgie in Sint-Norbertus.
In de praktijk organiseren en coördineren zij de wekelijkse erediensten, alsook gemeenschapsvorming en dienstverlening (catechese, onthaal tijdens de openingsuren, ...).
Het PT staat dus voor de dagelijkse gang van zaken in de parochie.

Contact: info@sintnorbertuskerk.be

Rekeningnummer Parochiale Werken Sint-Norbertuskerk:
BE68 0682 4552 7134

Kerkraad

De kerkraad is een openbare instelling die de materiële middelen van de kerk beheert.
In België zijn de kerkraden onderworpen aan het gezag van kerkelijke en burgerlijke overheid.
De kerkraad heeft als taak de eredienst mogelijk te maken. Het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, het orgel, de liturgische kleding en het liturgisch vaatwerk behoort tot hun verantwoordelijkheid.

De Jonghe Vicky
Hesbain Marc
Leuridan Joël
Raes Bruno
Van den Abeele Pascale
Vertegenwoordiger van de Bisschop:
Van Hove Leo

Priesters

Tijdens de eredienst op zondag om 11u gaat pater Lucas Lissnijder voor in de eucharistie.
Sommige zondagen wordt er gebedsdienst gehouden, voorgegaan door de gebedsleiders verbonden aan de kerk.

Contactpersoon:
Lucas Lissnijder


Bisdom

Het bisdom is de bestuurlijke instelling van de Kerk over een grote regio (voor het bisdom Antwerpen gaat het over een oppervlakte die bijna overeenkomt met de provincie zelf).
Het bisdom staat onder leiding van de bisschop en zijn medewerkers. Zij trekken de grote lijnen van het bovenlokale en regionale kerkbeleid, maar delegeren de concrete en praktische pastorale zorg naar hun lokale medewerkers (priesters, diakens, pastorale werkers, leken …).

Bisschop:
Mgr. Johan Bonny

Woordvoerder Mgr. Johan Bonny:
Nathalie Milio
Manager interne en externe communicatie bisdom Antwerpen
nathalie.milio@bisdomantwerpen.be
0479/28 16 43 of 03 202 84 30

Secretariaat

Bij het secretariaat kan u terecht voor algemene info en alle vragen rond eucharistievieringen, gebedsdiensten, inschrijvingen, dopen, communie, vormsel, huwelijk.

info@sintnorbertuskerk.be

Catechese

De catechese streeft ernaar essentiële aspecten van de christelijk boodschap of de geloofspraktijk te verhelderen en te verdiepen. Voor bepaalde aangelegenheden gebeurt dat in groep, voor andere is het persoonlijk.

Contactpersonen:

Catechese Eerste Communie:
Robert Michel

Catechese Vormsel:
Mathieu Truyens


Organist titularis

De organist begeleidt de viering door aangepaste orgelmuziek en ondersteunt en stimuleert de samenzang. Daarnaast bevordert hij ook het muzikaal-culturele leven als artistiek coördinator bij concerten en andere muzikale activiteiten.
Meer info op pagina Muziek&Cultuur

Organist titularis: Emmanuel Van Kerckhoven
Tel. 00 32 495 82 03 42

Koren en orkest

De koren staan in voor de feestelijke of net ingetogen omlijsting van de liturgie en de stimulering van de samenzang.
De Sint-Norbertuskerk heeft 2 eigen koren:
Sint-Norbertuscantorij, en Cantarella.
Verder wordt er regelmatig samengewerkt met Het Groot Akkoord, Ensemble Polyfoon, Flanders Boys Choir.
BACH in de STAD en The Antwerp Baroque Orchestra resideren in de Sint-Norbertuskerk; 4 à 5x per jaar wordt een Bachcantate uitgevoerd tijdens de eredienst.
Voor meer info zie pagina Muziek & Cultuur

Muziek en cultuur
Contactpersonen:
Sint-Norbertuscantorij - Bart Geurden
Cantarella - Linde de Groof
The Antwerp Baroque Orchestra - Emmanuel Van Kerckhoven

Lectoren

De lectoren lezen tijdens de eredienst de lezingen uit de bijbel en de voorbeden voor.

Contactpersoon: Vicky De Jonghe

Cantores

De cantores gaan voor in de samenzang. Zij zorgen ook voor de zondagse gezangenfolder, en staan ervoor in dat er op geregelde tijdstippen aangepaste nieuwe gezangen worden ingestudeerd.

Contactpersoon: Frans Van Looveren

Broederschap en Kapel van OLV van Altijddurende Bijstand

De Broederschap van OLV van Altijddurende Bijstand is een historisch ankerpunt binnen de Sint-Norbertuskerk. Het maakt deel uit van de internationale organisatie van Broederschappen in Rome en is toegewijd aan Mariaverering. Er wordt nog steeds een jaarlijks Triduüm gehouden ter ere van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Sinds de stichting van de kapel van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand in 1933 nemen de kapelheren de taak op zich om voor het bekende Mariabeeld te zorgen en het beeld te dragen in de processie.

Onderhoud en bloemen

Een frisse kerk en de symbolisch aangepaste versiering verhogen de sfeer van de eredienst.
Mensen vieren immers liturgie met alle zintuigen!

Contactpersoon:
Jan Jacobs

Scholen

De Sint-Norbertuskerk wil graag samenwerken met scholen, voor educatieve bezoeken, voor het uitwerken van projecten, het meewerken aan (kinder)vieringen; alle ideeën zijn welkom!

Parochieblad

Het parochieblad is de lokale bladzijde van het weekblad ‘Kerk en leven’, dat over heel Vlaanderen verschijnt. Het geeft doorgaans een duiding bij de Bijbellezingen die de volgende zondag gelezen worden in de eucharistie.
Verder wordt ook een overzicht van activiteiten (vooral liturgie en catechese) en gebeurtenissen (doopsels, huwelijken, begrafenissen …) gepubliceerd.

Lokale redactie en abonnementen:
Robert Michel


Contactformulier


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    *Raadpleeg hier onze onze privacy voorwaarden