Vieringen en sacramenten

Contactformulier

Eucharistie

De eucharistieviering vindt plaats op zondag om 11u.

De eucharistie is het rituele centrum van het christelijk leven. Wij geloven dat de verrezen Christus steeds opnieuw onder ons komt door samen het bijbelse woord te lezen, brood te breken en uit de beker te drinken. Door samen eucharistie te vieren versterken we de band met God en tegelijk ook de band met elkaar.
Daarom wordt in de Sint-Norbertuskerk veel aandacht en energie besteed aan vieren en beleven met alle zintuigen.

Aanbidding

Doopsel

Het doopsel is de opname in de wereldwijde kerkgemeenschap, het is de eerste stap die van een mens een christen maakt en die ons binnenleidt in het christelijk geloof.
De keuze voor het doopsel maken vraagt overleg, inzicht en gesprek.

Wil je je kindje laten dopen in de Sint-Norbertuskerk of wens je zelf gedoopt te worden, doe een aanvraag via het contactformulier.

Eerste Communie

De eerste communie is in de Rooms-Katholieke Kerk de feestelijke gelegenheid dat iemand voor het eerst nadert tot de eucharistie. De eerste communie maakt deel uit van de initiatiesacramenten.

Aanvragen kan via het contactformulier.

In het sacrament van het vormsel krijgt de gedoopte een bijzondere kracht door de Heilige Geest, waardoor hij de kracht krijgt om in zijn leven te getuigen van Jezus Christus en naar zijn voorbeeld te leven.
De vormselcatechese wordt georganiseerd in de Sint-Norbertuskerk.

Aanvragen kan via het contactformulier.
Communicatie afspraken en vragen: vormselsintnorbertus@gmail.com

In het kerkelijk huwelijk beloven beide partners elkaar lief te hebben en te waarderen voor de rest van hun leven. Ze vertrouwen hun samenleven daarbij toe aan Gods liefde, en vragen Hem om zegen over hun relatie.
Het kerkelijk huwelijk kan zonder of tijdens een eucharistieviering worden gevierd.
Het gebruik van cd’s tijdens de viering is in de regel niet toegestaan. Alle afspraken in verband met de muziek dienen rechtstreeks met organist-titularis Emmanuel Van Kerckhoven (00 32 495 82 03 42) te worden gemaakt. De onkosten inzake instrumentale muziek en zang zijn niet inbegrepen in de vaste vergoeding die door de parochie en de kerkfabriek wordt aangerekend.

Aanvragen kan via het contactformulier.

De biecht of het sacrament van de verzoening gaat om het erkennen en tonen van spijt over onze tekorten, tegenover God en tegenover de medemens, en over het tonen van goede wil om te blijven groeien als goed mens en in ons christenzijn. Wij ontvangen er de liefde en vergiffenis van God bij. Daarom wordt er voor de grote kerkelijke feesten een biechtviering gehouden (in het bijzonder voor Kerstmis en Pasen).

Een persoonlijke biecht kan u aanvragen via het contactformulier of telefonisch op het nummer 00 32 478 80 61 79

Misintenties

Een intentie om een overledene te gedenken, uit dankbaarheid, bij een huwelijksjubileum, voor een zieke, voor steun in een moeilijke situatie,... zoveel gelegenheden om een gebed te vragen.

Aanvragen kan via contactformulier.

Begrafenis

De uitvaartliturgie wordt in de regel gevierd met een woorddienst, conform de diocesane richtlijnen van het Bisdom Antwerpen. Een uitvaartliturgie met eucharistie is mogelijk indien de overledene of de nabestaanden daarom gevraagd hebben.
Contact: 00 32 475 36 71 96

Afspraken in verband met de muziek worden rechtstreeks met organist-titularis Emmanuel Van Kerckhoven (00 32 495 82 03 42) gemaakt. De onkosten inzake instrumentale muziek en zang zijn niet inbegrepen in de vaste vergoeding die door de parochie en de kerkfabriek wordt aangerekend.

De ziekenzalving is een sacrament, bedoeld om te ontvangen in aanwezigheid van de biddende kerkgemeenschap, al kan het door omstandigheden ook in intieme kring.
De ziekenzalving is veeleer een sacrament voor zieken en ouderen dan voor stervenden (in tegenstelling tot de vroegere praktijk).
Mensen kunnen dit sacrament meermaals ontvangen, tot vlak voor hun dood.

Aanvragen kan via het contactformulier of telefonisch op het nummer 00 32 478 80 61 79

Contactformulier


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    *Raadpleeg hier onze onze privacy voorwaarden