VACATURE Kerkraad Sint-Norbertuskerk Antwerpen

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 1 vacature is binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint Norbertus te Zurenborg (Antwerpen). Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad: 1° …

Eerste communie en Vormsel 2022

Eerste communie: zondag 22 mei 2022 Vormsel: zaterdag 4 juni 2022. De data van de catechesemomenten volgen. U kan uw dochter of zoon reeds inschrijven via het contactformulier hier op de website.

Restauratie Sint-Norbertuskerk

De toren en de westgevel van de Sint-Norbertuskerk aan de Dageraadplaats, ondergaan de komende maanden een grondige opknapbeurt. Tijdens de werken blijft de kerk toegankelijk, in de week via de zij-ingang aan de Korte Altaarstraat, op zon- en feestdagen via de hoofdingang.De eucharistieviering vindt plaats op zondag om 11u.Ervaar de stilte, voel de rust, geniet van het prachtige interieur. Van harte welkom! https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/restauratie-van-de-sint-norbertuskerk-antwerpen