ASWOENSDAG 2022

2 maart 2022 I 19u

Boeteviering bij het begin van de 40-dagentijd