COVID-19

VOORLOPIGE REGELING IN TIJDEN VAN COVID-19

Tot nader order mag tegelijkertijd een maximum van 15 personen,
kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld,
aanwezig zijn bij vieringen in de Sint-Norbertuskerk.

Op zondag wordt een korte bezinning van telkens 20 minuten gehouden,
tussen 11 en 12u.

Hierbij wordt het maximum aantal bezoekers gerespecteerd;
Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht;
De middelen voor de noodzakelijke handhygiëne worden ter beschikking gesteld.

Volg hier het nieuws wanneer de maatregelen versoepeld worden en de erediensten opnieuw mogen doorgaan met meerdere personen.

We hopen u snel terug te zien, zorg goed voor elkaar!

During this period there will be a short service at St. Norbert’s Church
every Sunday at 11:00, 11:20 and 11:40.
You are welcome to attend any of these services.

.