Het barokorgel van de Sint-Norbertuskerk

PROJECT

In een tijd waarin geloofsbeleving niet meer evident is en meer en meer kerken de deuren sluiten, is het belangrijker dan ooit om een positieve boodschap uit te dragen die zoveel mogelijk mensen kan bereiken. Een boodschap die zowel de religieuze als de historische, culturele, sociale en educatieve waarde van een kerk belichaamt. Dit is precies waar het nieuwe orgelproject om gaat!

Het barokorgel staat beneden in de kruisbeuk. Het orgel is gebouwd in de stijl van de eerste helft van de 18e eeuw, maar met moderne technieken. De bekende Orgelmakerij Reil uit Heerde (Nederland) heeft dit project schitterend gerealiseerd.
Het barokorgel biedt onbeperkte mogelijkheden tot musiceren en concerteren: instrumentaal, vocaal, solistisch, met klein ensemble of groot orkest. dit instrument is bovendien transponeerbaar, wat wil zeggen dat er met zowel moderne als oude instrumenten samengespeeld kan worden. De combinatie van het reeds aanwezige Loret-Stevensorgel uit 1846 met het barokorgel schept de mogelijkheid tot het brengen van een repertoire over een tijdspanne van meer dan vier eeuwen!
De Sint-Norbertuskerk is erkend als beschermd monument met als belangrijkste motivatie de architectuurhistorische, artistieke en sociaal-culturele waarde. Het initiatief beoogt met het barokorgel het behoud, meer nog... een verdere uitbreiding van dit maatschappelijk belang. Zo breidt met de komst van het orgel ook het educatieve potentieel van de kerk verder uit, bv. voor conservatoria en muziekscholen.

Zowel de prestigieuze Koning Boudewijnstichting als de leden van het comité van aanbeveling zijn alvast overtuigd van waarde van dit project:
dhr. Herman Van Rompuy, dhr. Mark Eyskens, mevr. Cathy Berx, dhr. Etienne De Jonghe, mevr. Annemarie Estor, mevr. Kristien Hemmerechts, dhr. Ward Kennes, dhr. Koen Kennis, dhr. Luk Lemmens, dhr. Joost Maegerman, mevr. Lien Van de Kelder, dhr. Herman Van Goethem, dhr. Marc Van Peel, ds. Dick Würsten en dhr. Stanislas Deriemaeker.

FINANCIERING

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. Giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Storten kan op rekening BE10 0000 0000 0404 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding ***128/2936/00032*** (gestructureerde mededeling) of online via de desbetreffende webpagina van de KBS

PRESENTATIE

Op zondag 21 oktober 2018 werd het nieuwe barokorgel voor het eerst gepresenteerd. Deze dag kaderde in het stadsfestival “Antwerpen Barok. Rubens inspireert”. Het instrument was toen voor ruim 80% klaar. De presentatiedag startte om 11u met de Bachcantatedienst “Wir danken dir, Gott, wir danken dir” (BWV 29), waarin het nieuwe orgel een prominente solopartij kreeg. Om 14u volgde het presentatieconcert met Het Antwerps Barokorkest, Het Groot Akkoord, en onze vaste organist Emmanuel Van Kerckhoven aan het klavier. Vanaf 15u konden kinderen zelf een echt orgel bouwen met de workshop “Doe-orgelkids”. Ondertussen waren er doorlopend demonstraties op het orgel. De dag eindigde om 17u met tangomuziek op orgel, door Aart Bergwerff, organist-titularis van de Grote Kerk in Breda (NL).

Het grote inspeelconcert werd op vrijdag 30 augustus 2019 ingericht als een waar barokorgelfestival, met drie unieke en verrassende optredens.

Wij houden u de komende maanden hier en onder tabblad kerkmuziek op de hoogte van de activiteiten rond het orgel.