Agenda 2020 - 2021

Toelichtingen bij de verschillende cantates in de documenten onderaan op deze pagina

zondag 25 oktober 2015, 11.00 uur :
Herr Jesu Christ, du wahr’ Gott und Mensch (bwv 127). Deze cantate werd geschreven bij het evangelie over de genezing van de blinde bedelaar Bartimeus (Marcus, 10,42-52 of Lucas 18,35-43).

zondag 6 december 2015, 11.00 uur :
Nun komm, der Heiden Heiland (bwv 62). Cantate geschreven voor de Advent.

Zondag 7 februari 2016, 11.00 uur :
In allen meinen Taten (bwv 97). Deze cantate werd geschreven bij de lezing over de wonderbare visvangst (Lucas 5,1-11).

Zondag 1 mei 2016, 11.00 uur:
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (bwv 34). Cantate geschreven bij het evangeliefragment uit de afscheidsrede van Jezus in het Johannesevangelie, waarin Jezus zijn leerlingen toezegt dat hij hen de Geest zal toezenden (Johannes 16,1-15). Dit evangelie werd in Bachs tijd gelezen op het Pinksterfeest, de cantate is een feestelijke Pinkstercantate.

affiche bachcantates 2015.jpg