Agenda 2017 - 2018

Toelichtingen bij de verschillende cantates in de documenten onderaan op deze pagina.

Zondag 24 september 2017 > 11 : 00
Ich bin vergnügt mit meinem Glücke (bwv 84)

De evangelielezing waarop deze cantate dient te reflecteren is Matteüs 20: 1-16, de parabel van de werkers in de wijngaard die protesteren dat hun gecontracteerde loon onverminderd wordt uitgekeerd aan collega's die minder uren hebben gemaakt. Moraal: voor God zijn mensen gelijk, ongeacht hoeveel ze hebben gewerkt. De pointe is niet zozeer bescheidenheid en soberheid in materiële zin als wel toewijding aan God en aanvaarding van wat hij beschikt. De woorden vergnügt en Glücke uit de titeltekst hadden destijds een neutraler, minder uitgesproken positieve betekenis waardoor een goede vertaling thans zou moeten luiden "ik ben tevreden met mijn levenslot" (https://eduardvh.home.xs4all.nl/BWV/84.html).

Zondag 26 november 2017 > 11 : 00
Nun komm, der heiden Heiland (bwv 61)

Zondag 21 januari 2018 > 11 : 00
Siehe, ich will viel Fischer aussenden (bwv 88)

Zondag 11 maart 2018 > 11 : 00
Erhöhstes Fleisch und Blut (bwv 173)

Zondag 22 april 2018 > 11 : 00
Du Hirte Israel, höre (bwv 104)

Affiche cantates 17-18.jpg