De Heilige Norbertus van Xanten

Sint Norbertus werd geboren bij Gennep omstreeks 1080 en overleed in Maagdenburg op 6 juni 1134. Hij kreeg zijn opleiding bij aartsbisschop Frederik I van Keulen. Daarna is hij enige tijd als kanunnik verbonden geweest aan de Sint-Victorkerk te Xanten. Vervolgens werd hij aalmoezenier aan het hof van keizer Hendrik V. In 1114 ging hij naar de benedictijnenabdij van Siegburg, waar hij een jaar later door de aartsbisschop van Keulen tot priester werd gewijd. Vervolgens keerde hij terug naar Xanten, waar hij zich bleef inzetten voor het strikt naleven van de kloostergeloften, waaronder die van de armoede. Men vond hem echter schijnheilig, aangezien hijzelf van rijke komaf was. Daarom gaf hij al zijn bezittingen aan de armen en ging naar Frankrijk, waar hij enkele jaren rondzwierf als zwervende prediker. Daar kwam hij in contact met de bisschop van Laon, die hem grond schonk voor de bouw van een klooster. Op aandringen van paus Calixtus II vestigde hij zich in 1120 met zijn volgelingen in het Franse Prémontré, 10 km ten westen van Laon. Daar legde hij de grondslag van de orde der Norbertijnen.
Wil je graag meer weten over Sint Norbertus, of waarom precies hij patroonheilige werd van deze kerk aan de Dageraadplaats? Lees het in de brochure “St.-Norbertuskerk 1904 – 2014”.