Bachcantatediensten

Uniek aan de Sint-Norbertuskerk zijn de Bachcantatediensten.
De grote componist Johann Sebastian Bach heeft als muzikaal verantwoordelijke in Leipzig driehonderd cantaten geschreven bij de evangelielezingen van de zondag. Hiervan zijn er zowat honderd verloren gegaan. De cantaten werden als een soort muzikale commentaar bij het zondagsevangelie in zijn tijd uitgevoerd na de preek, meestal in de Thomaskirche, soms ook in de Nicolaïkirche in deze Oost-Duitse stad.

Hetzelfde gebeurt sinds enkele jaren geregeld in de zondagse eucharistieviering van 11 uur in de Sint-Norbertuskerk, waar samenzang en hoogkwalitatieve kerkmuziek centraal staan in de liturgie. Een vijftal keer per jaar wordt de cantate uitgevoerd die Bach schreef bij het evangelie van die welbepaalde zondag waarop ze wordt uitgevoerd. Zij wordt voorafgegaan door een preek van dominee en Bachkenner Dick Würsten, waarin vanuit het evangelie de schijnwerper wordt gericht op de tekst en de muziek van de cantate.

De cantate wordt uitgevoerd door The Antwerp Baroque Orchestra, opgericht door Emmanuel Van Kerckhoven, de organist-titularis van de Sint-Norbertuskerk. De professionele musici van dit orkest spelen op kopieën van instrumenten uit de baroktijd, die anders klinken dan instrumenten uit de 19e tot 21e eeuw. Ook de solisten zijn professionele musici. De koorpartij wordt verzorgd door het ‘Het Groot Akkoord’, dat destijds ontstaan is uit het Leuvens Universitair Koor, en dat wordt voorbereid door dirigente Els Spanhove. Dit koor verzorgt tijdens de cantatediensten ook de andere liturgische gezangen in een enthousiaste samenzang, gesteund door een feestelijk en krachtig stimulerend orgel. De algemene muzikale leiding is in handen van Emmanuel Van Kerckhoven.

Meer informatie kunt u verkrijgen bij Emmanuel Van Kerckhoven (vankerckhovenemmanuel@hotmail.com) en Frans Van Looveren (fransvanlooveren@skynet.be), en u kunt u inschrijven voor de nieuwsbrief via info@theantwerpbaroqueorchestra.com.

Onder deze tab vindt u de agenda van de bachcantatediensten alsook een archief met info over de voorbije cantates (vanaf seizoen 2015 - 2016).

NIEUW: Op elke zondagochtend waarop er een Bachcantatedienst plaatsvindt in onze kerk, organiseert CCV sinds 2018 een vormingsmoment om 10.00u in de Ark, het lokaal boven de weekkapel. Dominee Dick Würsten neemt de tekst van de cantate onder de loep, en laat horen hoe Bach aansluiting vindt bij het evangelie van die dag. Gaandeweg leert men de muzikale retoriek en symboliek ontdekken die Bach gebruikt om de boodschap van het evangelie tot in het hart van de luisteraar te brengen. Na deze introductie kan men de eucharistieviering waarin de desbetreffende cantate wordt uitgevoerd, bijwonen. Deelname aan deze vormingsreeks aangeboden door CCV is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven door een mailtje te sturen naar antwerpen@ccv.be